Otan vastaan kirjoituksia suomalaisuudesta pro gradu-tutkielman aineistoksi

Aloittaja Graduntekij?, marraskuu 20, 2012, 03:40

« edellinen - seuraava »

0 Jäsenet ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

Graduntekij?

Olen tekemässä pro gradu-tutkielmaa Helsingin yliopistossa pääaineessani folkloristiikassa. (Tutkielma valmistuu suunnilleen vuoden kuluttua.) Nyt kaipaisin kirjoituksia suomalaisuudesta Suomessa tai Australiassa syntyneiltä, ainakin jonkin verran suomea puhuvilta henkilöiltä, jotka asuvat Australiassa. Kirjoituksia voi lähettää huhtikuulle 2013 saakka yksityisviestillä tai sähköpostilla (miiamaria.piskonen@helsinki.fi.) Kirjoituksen tulee olla pääosin suomeksi, yksityiskohtia voi selventää tai selittää englanniksi. Kirjoitukseen ei tarvitse liittää vastaajan nimeä.
Kysymyksiä tulevasta tutkimuksesta tai suomalaisuudesta kirjoittamisesta voi esittää tähän samaan viestiketjuun. Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen miiamaria.piskonen@helsinki.fi. Seuraaviin kysymyksiin vastaamisen lisäksi suomalaisuutta voi halutessaan pohtia kirjoituksessa myös laajemmin.

Vastaajan tausta;
Sukupuoli?
Millä vuosikymmenellä olet syntynyt?
Mistä lähtien olet asunut Australiassa?
Missä osavaltiossa asut?
Montako aikuista ja montako lasta talouteesi kuuluu?
Kuinka monta suomenkielistä henkilöä suunnilleen tunnet Australiassa?

Suomalaisuus; Mitä kerrot muille etnisestä taustastasi? Entä mitä kerrot Suomesta?

Mitkä suomalaiset kulttuurituotteet (kirjat, musiikki, ruoka, lehdet yms.) kuuluvat elämääsi ja mitkä niistä ovat itsellesi tärkeimmät? Miksi ne ovat tärkeitä?

Millä tavalla vietät juhlapäiviä? Kuuluuko suomalaisuus juhliisi ja millä tavalla? Onko juhlissa esillä suomalaisuudesta muistuttavia esineitä (esim. Suomen lippu)? Entä onko suomalaisuudesta muistuttavia esineitä kodissasi arkena ja mitä ne ovat?

Mitä suomalaisuus sinulle edustaa ja miten luonnehtisit sen merkitystä itsellesi? Millä tavalla yhdistät suomalaisuuden ja australialaisuuden? Oletko havainnut kulttuurien yhteentörmäyksiä ja millaisia ne ovat olleet? Kuinka tiiviit ovat yhteytesi Suomeen (vierailetko Suomessa tai seuraatko Suomen uutisia tms.)? Mitkä seikat ovat edistäneet kotoutumistasi Australiassa?

Graduntekij?

Vastauksia voi lähettää sittenkin vielä toukokuun alkuun saakka. Varmimmin ne tulevat perille sähköpostitse osoitteeseen miiamaria.piskonen@helsinki.fi.

Graduntekij?

Olen päättänyt jälleen jatkaa vastausaikaa, vastata voi elokuun alkuun saakka. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata, ja lyhyistäkin vastauksista on apua. Aloitan myös uusia keskusteluja kysymysten aihepiireistä täällä foorumilla, joten vastata voi myös noihin keskusteluketjuihin. Aloitan keskustelut palstalla "Elämää Australiassa", alakategoriassa "Sekalaiset aiheet." 
Pro gradu-tutkielmani edistymisestä voin kertoa, että teoriaosuus on jo kirjoitettu ja seminaari suoritettuna. Tarvitsen vain vielä lisää aineistoa. 

Graduntekij?

Aikaisempien ulkosuomalaisten parissa tehtyjen tutkimusten tuloksien mukaan ulkosuomalaisilla on hyvin yksilöllisiä kulttuuri-identiteettejä. Jokaisella ulkosuomalaisella on oma käsityksensä suomalaisuuden merkityksestä omassa elämässä, ja oma kulttuuri-identiteetti. Siksi en pyri varsinaisesti selvittämään gradussani, millainen "tavallinen" Australian ulkosuomalainen on, tai millainen on tyypillinen australiansuomalaisen kulttuuri-identiteetti. Sen sijaan keskityn selvittämään laadullisen tutkimuksen keinoilla, millaisia erilaisia kulttuuri-identiteettejä tai käsityksiä ulkosuomalaisuudesta on olemassa, ja millä seikoilla on merkitystä niiden muodostumisessa. Siksi pyydän omin sanoin kirjoitettuja vastauksia, ja myös lyhyistä vastauksista on hyötyä. Jokaiseen edellä esittämääni kysymykseen ei siis tarvitse vastata. Otan vastauksia vastaan elokuun alkuun saakka.
Hyvää juhannusta.