Kirjoittaja Aihe: Suomen hallituksen ja Australian hallituksen välinen työlomajärjestelyjä koskeva yhteistyöpöytäkirja  (Luettu 5076 kertaa)

0 jäsentä ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

Poissa Jouko

  • Yll?pit?j?
  • Yks styränki
  • Herootes
  • *****
  • Viestejä: 1456
  • Jouko Laakso
    • Dundernews
 29.4.2002
Suomen hallituksen ja Australian hallituksen välinen työlomajärjestelyjä koskeva yhteistyöpöytäkirja    
 

SUOMEN HALLITUS JA AUSTRALIAN HALLITUS, jotka

PYRKIVÄT tiivistämään yhteistyötä Suomen ja Australian välillä;

HALUAVAT lisätä kansalaistensa ja erityisesti suomalaisten ja australialaisten nuorten mahdollisuuksia tutustua toisen maan kulttuuriin ja elintapoihin näiden kahden maan keskinäisen ymmärryksen edistämiseksi;

HALUAVAT ottaa käyttöön vastavuoroiset järjestelyt, joiden tarkoituksena on mahdollistaa Suomen kansalaisten matkustaminen Australiaan sekä Australian kansalaisten matkustaminen Suomeen siten, että matkan ensisijainen tarkoitus on pidennetty loma, jonka yhteydessä kyseiset kansalaiset voivat tehdä työtä matkustukseen tarvitsemiensa varojen täydentämiseksi, ja josta jäljempänä käytetään nimeä ?työlomajärjestelyt?;

OVAT SAAVUTTANEET seuraavan yhteisymmärryksen:

1.YLEISTÄ

Tämä yhteistyöpöytäkirja ilmaisee Suomen hallituksen ja Australian hallituksen (jäljempänä osapuolet) yhteisymmärryksen ja tavoitteet, jotka liittyvät työlomajärjestelyjä koskevien lupien myöntämiseen 1 päivästä toukokuuta 2002 lukien.

?Luvan? katsotaan tarkoittavan viisumia tai määräaikaista oleskelulupaa, joka myönnetään tämän yhteistyöpöytäkirjan mukaisesti.

2. LUPIEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT EHDOT

a) Siitä lukien, kun tämä yhteistyöpöytäkirja on tullut voimaan 1 päivänä toukokuuta 2002, osapuolet voivat myöntää lupia, jotka mahdollistavat toistuvan maahantulon korkeintaan yhden (1) vuoden pituista työlomaa varten sellaisille Suomen tai Australian kansalaisille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

i) he aikovat matkustaa Suomeen tai Australiaan ensisijaisesti lomailutarkoituksessa;

ii) he ovat 18-30-vuotiaita, myös lupaa hakiessaan;

iii) heidän mukanaan ei matkusta aviopuoliso tai lapsi, jonka elatuksesta kyseinen henkilö vastaa;

iv) heille ei ole aiemmin myönnetty työlomajärjestelyä koskevaa lupaa Suomessa tai Australiassa;

v) heillä on voimassaoleva passi ja paluulippu tai riittävät varat paluulipun hankkimiseksi;

vi) heillä on kohtuulliset varat toimeentulonsa varmistamiseksi Suomessa tai Australiassa oleskelunsa alkuvaiheessa;

vii) heillä on hyvä terveys ja luotettava tausta; ja

viii) he eivät saa olla vaaraksi yleiselle järjestykselle, turvallisuudelle tai kansanterveydelle, eikä heillä saa olla maahantulokieltoa jonkin Schengen-valtion alueelle tai Australiaan.

b) Sellaisten henkilöiden, jotka ovat tulleet Suomeen tai Australiaan työlomajärjestelyä koskevan luvan perusteella, on noudatettava kyseisen maan lakeja ja määräyksiä, eivätkä he saa ottaa vastaan tämän yhteistyöpöytäkirjan tarkoituksen vastaista työtä.

c) Suomessa oleville australialaisille lomailijoille myönnetään lupa tehdä työtä enintään yhdeksän (9) kuukautta kahdentoista (12) kuukauden pituisen matkan aikana, mutta heille ei myönnetä lupaa olla saman työnantajan palveluksessa kolmea (3) kuukautta pidempää ajanjaksoa.

d) Australiassa olevat suomalaiset lomailijat eivät voi olla saman työnantajan palveluksessa kolmea (3) kuukautta pidempää ajanjaksoa ilman maahantulo-, monikulttuurisuus- ja alkuperäiskansa-asiain ministeriön kansliapäällikön (Secretary of the Department of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs) myöntämää lupaa. Työtä tekevät lomailijat eivät myöskään voi olla työssä täyttä kahtatoista (12) kuukautta matkan aikana.

e) Suomen hallitus kannustaa suomalaisia nuoriso- ja kulttuurijärjestöjä sekä yhteiskunnallisia järjestöjä, ja Australian hallitus kannustaa australialaisia nuoriso- ja kulttuurijärjestöjä sekä yhteiskunnallisia järjestöjä tarjoamaan tarkoituksenmukaisia neuvontapalveluja Suomen ja Australian kansalaisille, jotka ovat tulleet Suomeen tai Australiaan työlomajärjestelyä koskevan luvan perusteella.

3. SOVELTAMISEN KESKEYTTÄMINEN

Jollei 5 kappaleen b kohdasta muuta johdu, kumpi tahansa osapuoli voi keskeyttää edellä olevien määräysten soveltamisen kokonaan tai osittain kansallisiin etuihin liittyvistä syistä. Soveltamisen keskeyttämisestä ilmoitetaan välittömästi toiselle osapuolelle diplomaattiteitse.

4. MUUTOKSET

Tähän yhteistyöpöytäkirjaan voidaan tehdä muutoksia milloin tahansa osapuolten välisellä kirjallisella järjestelyllä.

5. YHTEISTYÖPÖYTÄKIRJAN VOIMAANTULO JA VOIMASSAOLOAIKA

a) Tämä yhteistyöpöytäkirja tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2002 ja on voimassa kunnes jompikumpi osapuolista päättää sen voimassaolon ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle kolmea kuukautta aiemmin.

b) Tämän yhteistyöpöytäkirjan voimassaolon mahdollisesta päättämisestä tai soveltamisen keskeyttämisestä huolimatta sekä tämän pöytäkirjan muiden määräysten estämättä sellaisella henkilöllä, jolla on jo voimassaoleva työlomajärjestelyä koskeva lupa ja joka on saapunut Suomeen tai Australiaan voimassaolon päättämispäivänä tai soveltamisen keskeyttämispäivänä, on oikeus tehdä työtä luvan mukaisesti sen voimassaolon päättymiseen saakka, jolleivät osapuolet keskenään toisin sovi.ALLEKIRJOITETTU Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2002 kahtena suomen-ja englanninkielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

SUOMEN HALLITUKSEN
PUOLESTA
Erkki Tuomioja
Ulkoasiainministeri

AUSTRALIAN HALLITUKSEN PUOLESTA
Philip Ruddock
Maahanmuutto-, monikulttuurisuus- ja
alkuperäiskansa-asiain ministeri  


- Salibandy? Brisbanessa www.qldfloorball.org